Select your Top Menu from wp menus

Χαιρετισμός κατά την παρουσίαση της εκδόσεως «Ιερά Κειμήλια του Παναγίου Τάφου», από την Μ.Κ.Ο. της Εκκλησίας «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

10/10/2006

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,
Μακαριώτατε καί Θειότατε Πατριάρχα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης,
Ἀξιότιμοι κ. Ὑπουργοί,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγητές,
Κυρίες καί Κύριοι,

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα χαρᾶς τόσο γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὅσο καί γιά τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, ἀλλά καί γιά ὁλόκληρο τόν Ἑλληνισμό. Ἡ Ἐκκλησία μας, μέσω τῆς Μ.Κ.Ο. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, μέ τή συμπαράσταση καί τήν ἀρωγή τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, παρουσιάζει γιά πρώτη φορά στή θέα τοῦ παγκόσμιου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ τό ἔργο τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ κ. Νικολάου Ὀλυμπίου «Ἱερά Κειμήλια τοῦ Παναγίου Τάφου». Πρόκειται γιά ἕναν ἀνεκτίμητο θησαυρό, τόν πνευματικό πλοῦτο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὁ ὁποῖος μέ τήν πρόνοια τῆς δοκιμαζομένης Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος διαφυλάχθηκε ἐπί αἰῶνες στό ἱερό σκευοφυλάκιο τοῦ Παναγίου Τάφου.
Ἡ παρουσιαζόμενη σήμερα ἔκδοση, ἔργο μοναδικό τόσο γιά τήν ἱστορική του σπουδαιότητα ὅσο καί γιά τή θεολογική καί τεχνική του ἀρτιότητα, ταξιδεύει τόν ἀναγνώστη στά ἅγια ἐκεῖνα μέρη, ὅπου ἔζησε καί ἔδρασε ὁ Ἰησοῦς καί ρίζωσε ὁ Ἑλληνορθόδοξος μοναχισμός. Ταυτόχρονα ἀποκαλύπτει τά χρυσοκέντητα ἱερά κειμήλια τοῦ σκευοφυλακίου τοῦ Παναγίου Τάφου, τούς καρπούς τῆς καλλιτεχνικῆς εὐαισθησίας καί ὑπομονῆς. Πάνω στό πολύτιμο ὕφασμα κεντῶνται οἱ θεῖες μορφές, διάφοροι διακοσμητικοί σχηματισμοί, οἱ ὁποῖοι ἀναπτύσσουν μία σπάνιας χρωματικῆς εὐγένειας τέχνη, μέ ἐντονώτατη τήν σφραγῖδα τοῦ δημιουργοῦ, ὁ ὁποῖος μέ τό ἔργο του λαλεῖ θεολογικά καί μαρτυρεῖ μέ μοναδική λαμπρότητα τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἐπιστημονική γραφίδα τοῦ Καθηγητοῦ κ. Νικολάου Ὀλυμπίου, ἀποτυπώνει μέ στοργή καί γνώση ὄχι μόνο τήν ἱστορική ἀξία τοῦ κάθε ἱεροῦ ἀντικειμένου, ἀλλά ταυτοχρόνως καί λεπτομερῶς τήν ἰδιαίτερη τεχνική καί ἐπιμέλεια μέ τήν ὁποία δημιουργήθηκε. Τό ἔργο αὐτό συνιστᾶ μοναδική προσφορά τόσο στό χῶρο τῶν γραμμάτων ὅσο καί στούς ἀντίστοιχους τῆς Θεολογίας, τῆς Ἱστορίας, τῆς Λειτουργικῆς, τῆς Τέχνης καί τοῦ Πολιτισμοῦ. Δικαίως λοιπόν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπονέμει τόν ἀναλογοῦντα ἔπαινο στόν συγγραφέα, ὁ ὁποῖος ἐπί σειρά ἐτῶν ἐργάστηκε γιά τήν καταγραφή τοῦ πλουσίου ὑλικοῦ καί τήν συγγραφή τοῦ ἀπαραμίλλου, πνευματικοῦ αὐτοῦ ἔργου.
Ταυτόχρονα συγχαίρει τούς συντελεστές τῆς ἐκδοτικῆς προσπάθειας καί συγκεκριμένα τόν Διευθυντή τῆς «Ἀλληλεγγύης» κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, ὁ ὁποῖος εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, μέ ἰδαίτερη διορατικότητα, θέρμη καί ἀποφασιστικότητα ἀγκάλιασε καί στήριξε τήν παροῦσα ἔκδοση. Τόν κ. Χρῆστο Καραγιάννη, Διδάκτορα Θεολογίας, ὁ ὁποῖος ἐργαζόμενος ἀόκνως συνέβαλε οὐσιαστικά στίς διάφορες φάσεις ὑλοποιήσεως τοῦ ἔργου. Τίς Ἐκδόσεις ΑΔΑΜ-ΠΕΡΓΑΜΟΣ καί προσωπικά τήν Ἐρίτιμο κα Εὐσεβεία Ἀδάμ, ἡ ὁποία μή φειδομένη κόπου καί μόχθου ἀνέλαβε τό δύσκολο ἔργο τῆς ἄρτιας τεχνικῆς ἀποτυπώσεως τοῦ πλήθους τῶν εἰκόνων καί τῆς πανδαισίας τῶν χρωμάτων.
Ἡ παροῦσα ἔκδοση τῆς Μ.Κ.Ο. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔρχεται στό φῶς τῆς δημοσιότητος μέ τήν συνδρομή τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί προσωπικῶς τοῦ Ὑφυπουργοῦ κ. Θεοδώρου Κασσίμη. Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἀγαστή συνεργασία Ἐκκλησίας καί Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τόσο στήν Ελλάδα ὅσο καί στό ἐξωτερικό ἀποδίδει σημαντικό ἔργο, τό ὁποῖο πέραν τῆς ἀνακουφίσεως τῶν δοκιμαζόμενων κοινωνικῶν ὁμάδων σχετίζεται καί μέ τήν καλλιέργεια τοῦ πνεύματος καί τήν ἀνάδειξη τῶν πολιτιστικῶν στοιχείων τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ, Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά καί προσβλέπουμε στή συνέχιση τῆς ἁρμονικῆς συνεργασίας ὄχι μόνο γιά τήν ὑποστήριξη τῶν ἀδυνάτων, ἀλλά καί γιά τήν προβολή τῆς πλούσιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τοῦ Λαοῦ μας.
Μακαριώτατε Πατριάρχα Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλε, γνωρίζουμε ὅτι ἐπιτελεῖτε δύσκολο ἔργο, ὅπως εἶναι ἡ καλλιέργεια τοῦ πνεύματος τῆς ἑνότητος τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ὁ ἀνυποχώρητος ἀγώνας γιά τήν παγίωση τῆς εἰρήνης σέ μία εὔφλεκτη περιοχή, ἡ ἄρση τῶν μεταξύ Χριστιανῶν διαφορῶν στήν Ἁγία Πόλη, ἡ μέριμνα ὑπέρ τοῦ ποιμνίου σας, ἡ συμβολή στήν κατάσβεση τῶν ἑστιῶν ἐχθρότητος καί ἀντιπαραθέσεως, οἱ ὁποῖες μέχρι στιγμῆς ἐκόστισαν ἑκατόμβες θυμάτων ἑκατέρωθεν.
Ἡ παροῦσα ἔκδοση ἀποδεικνύει κατά τόν πλέον περιφανῆ τρόπο τό σεβασμό καί τήν ἀγάπη, μέ τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμπαρίσταται στίς φιλότιμες προσπάθειές Σας γιά τή διαφύλαξη καί προβολή τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ὡς ἐλάχιστο δέ δεῖγμα τῆς τιμῆς καί ἀναγνωρίσεως τῆς πνευματικῆς προσφορᾶς τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προσφέρει στήν Ὑμετέρα Μακαριότητα 300 ἀντίτυπα τῆς περικαλλοῦς αὐτῆς ἐκδόσεως. Ἄλλωστε ὅπως ἀναφέρει καί ὁ τιμηθείς μέ τό Νόμπελ Λογοτεχνίας Ὀδυσσέας Ἐλύτης

…ἀπό τό μόχθο τῆς ἐλπίδας νέα γῆ ἑτοιμάζεται
Γιά νά βαδίσει ἐκεῖ μέ ἀετούς καί λάβαρα
Ἕνα πρωί γεμάτο ἰριδισμούς
Ἡ φυλή πού ζωντανεύει τά ὄνειρα.
Ἡ φυλή πού τραγουδάει στήν ἀγκαλιά τοῦ ἥλιου…
(Ὀδυσσέας Ἐλύτης, Προσανατολισμοί)
 

† Ὁ Ἀθηνῶν ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Related posts