Select your Top Menu from wp menus

Ἀνακοινωθέν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἐπισκέψεως τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Πολωνίαν

18/5/2007

Περί τῶν Xριστιανικῶν ριζῶν τῆς Εὐρώπης

Ἡ ἱστορία τῆς πνευματικότητος τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης ἐκ τῆς γενέσεώς της βασίζεται εἰς τάς χριστιανικάς ρίζας καί εἰς τήν ἐθνικήν ποικιλίαν πολιτισμῶν. Διά τούτου ἐκ νέου ἐπιθυμοῦμεν νά δώσωμεν τήν μαρτυρίαν διά τό ἀκλόνητον τῶν ἀρχῶν τούτων.

Ἐνθυμούμεθα τήν μεγάλην προσφοράν τῆς Βυζαντινῆς Ἑλλάδος εἰς τόν πνευματικόν πολιτισμόν τῶν Σλάβων διά μέσου τῶν Ἑλλήνων Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, χάριν τῶν ὁποίων ὁ Σλαβικός κόσμος διαποτίστηκε μέ πίστην εἰς τόν ἀληθινόν Θεόν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι δοξαζόμενον. Οἱ ἅγιοι Ἀδελφοί ἔφεραν εἰς τούς Σλάβους τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, πραγματοποιώντας τόν ἐκχριστιανισμόν τους καί προσφέροντας εἰς αὐτούς πολιτισμόν.

Σήμερον ἡ Ὀρθόδοξος Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἡ Ὀρθόδοξος Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας μετά ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὑπενθυμίζουν εἰς τήν Ἑνωμένην Εὐρώπην τήν ἀνάγκην ἀναγνωρίσεως τῆς σημασίας τῆς χριστιανικῆς ταυτότητος διά τήν πλειονοψηφίαν τῶν Εὐρωπαίων. Εἰς τήν ἐποχήν τοῦ ἐξελισσόμενου διαπολιτισμικοῦ διαλόγου αἱ χριστιανικαί ἀρχαί ἀποτελοῦν τήν ἐγγύησιν τῆς σωστῆς ἐξελίξεώς του. Ἡ αὐξανόμενη προώθησις τῶν ἑνοποιητικῶν ἐνεργειῶν εἰς τάς δομάς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἔχει τάς ρίζας της εἰς τήν χριστιανικήν σκέψιν.

Ἐκφράζομεν τήν βαθείαν πεποίθησιν ἡμῶν διά τό πόσο μεγάλην σημασίαν ἔχει ἡ διατήρησις καί ἡ μαρτυρία περί τῆς πνευματικο-χριστιανικῆς κληρονομίας τῆς Εὐρώπης μέ σκοπόν τήν ἀπόκτησιν ἐπιτυχίας εἰς τάς διαδικασίας τῆς ὁλοκληρώσεως. Ἀκριβῶς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν ὡς Πρῶτος ἀπέστειλεν τούς Αὐτοῦ Ἀποστόλους πρός πάντα τά ἔθνη, καί ἀκριβῶς τό Ἅγιον Πνεῦμα – Παράκλητος ἐκάλεσεν πάντα τά ἔθνη, εἰς ἕνωσιν ἐν ποικιλομορφίᾳ καί ἀφθονίᾳ γλωσσῶν καί πολιτισμῶν τους. Ἀπό τήν ἴδιαν τήν ἀρχήν τῆς Ἐκκλησίας αὐτή ἦταν ἡ ἰδέα ἔχουσα τήν ἀπαρχήν τῆς ἐν τῷ θαύματι τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ ὁποία μετεσχηματίσθη εἰς τήν Ρωμαϊκήν Αὐτοκρατορίαν, εἰς τήν χριστιανικήν κοινωνίαν, τήν λεγομένην Εὐρώπη.

Τό γεγονός τῆς ἐντάξεως εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν τῶν νέων κρατῶν τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ ἐπανέφερεν εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν αὐτόν τόν πλοῦτον τοῦ πολιτισμοῦ, τόν ὁποῖον ἡ Εὐρώπη κατεῖχεν εἰς τάς ἀπαρχάς της καί εἰς τήν περίοδον τῆς πρώτης Χιλιετίας τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ. Σήμερον ἡ Ὀρθοδοξία, βασιζομένη εἰς τάς ἀκλονήτους χριστιανικάς ἀρχάς της, προσφέρει εἰς τήν Εὐρώπην τήν αἰσιόδοξον προοπτικήν ἐπιτυχίας τῆς ὁλοκληρώσεως. Ἡ Εὐρώπη δέν μπορεῖ νά τό λησμονήσει.

Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συναντήσεως ἡμῶν εἰς τήν Πολωνίαν, Ἡμεῖς οἱ Προκαθήμενοι τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας μετά τοῦ πληρώματος ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν δίδομεν μαρτυρίαν ἐνώπιον ὅλων τῶν κατοικούντων ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει καί ὁλόκληρου τοῦ Πλανήτη μας περί τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, περί τῆς σωτηριώδους διά τήν ἀνθρωπότητα διδασκαλίας Αὐτοῦ, περί τοῦ πνευματικοῦ καί πολιτισμικοῦ της πλούτου, περί τῆς παραδόσεως ἡμῶν καί ἐθίμων τά ὁποῖα βρίσκονται εἰς τήν βάσιν τῆς ἐκ νέου ἑνοποιημένης Εὐρώπης.

Εἴθε ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τούς ἡγέτας τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, ὅλας τάς ἀνηκούσας εἰς αὐτήν Χώρας καί Ἔθνη. Ἄς τήν διαφυλάξει ἐν εἰρήνῃ διά τό καλόν ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος. Νά θυμούμεθα τάς χριστιανικάς ρίζας αἱ ὁποῖαι ἐποίησαν τήν Εὐρώπην ἤπειρον πολιτισμένην καί πνευματικήν.

Χαιρετίζομεν ὅλους τούς κατοικοῦντας ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει εὐχόμενοι εἰς ὅλους πλούσια τά ἐλέη τοῦ Θεοῦ.

Χριστόδουλος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος

Σάββας
Ἀρχιεπίσκοπος Βαρσοβίας
καί πάσης Πολωνίας

Ὑπεγράφη ἐν τῇ Χαϊνούβκα τῆς Πολωνίας, τῇ 18ῃ Μαΐου 2007.

Related posts